Unge som kommer langt ud!

Hvad er det der gør at unge med nogenlunde baggrund, kommer i uføre?

...