Det at løsrive sig kan man overhoved det i det hele taget?
For ved at løsrive sig mister man
...